DataPitStop »Indiana CountiesDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 305
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 363
Ashi Waza 05/21/2006 360
Gake 05/21/2006 354
Gari 05/21/2006 348
Goshi/Koshi 05/21/2006 355
Hane 05/21/2006 173
Hansoku Make 05/21/2006 143
Hantei 05/21/2006 173
Harai 05/21/2006 145
Jigo Hontai 05/21/2006 153
Kake 05/21/2006 144
Ki 05/21/2006 142
Kiai 05/21/2006 145
Ko 05/21/2006 154
Koshi Waza 05/21/2006 128
Kuzushi 05/21/2006 143
Nage 05/21/2006 197
Nage Waza 05/21/2006 121
O 05/21/2006 135
O Goshi 05/21/2006 151
OSoto Gari 05/21/2006 133
Shido 05/21/2006 160
Shizen Hontai 05/21/2006 163
Sono Mama 05/21/2006 156
Soto 05/21/2006 150
Te 05/21/2006 178
Te Waza 05/21/2006 132
Tsukuri 05/21/2006 175
Uchi 05/21/2006 151
Waza 05/21/2006 151
Yoshi 05/21/2006 169
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 104
Aka 05/21/2006 105
Bogyo 05/21/2006 112
Fusegi 05/21/2006 91
Hairi Kata 05/21/2006 108
Hikite 05/21/2006 91
Jikan 05/21/2006 92
Jita Kyoei 05/21/2006 108
Kappo 05/21/2006 107
Katate 05/21/2006 93
Kawazu Gake 05/21/2006 101
Kenka Yotsu 05/21/2006 112
Kohaku Shiai 05/21/2006 98
Komi 05/21/2006 95
Mata 05/21/2006 106
Morote 05/21/2006 100
Otoshi 05/21/2006 88
Ryote 05/21/2006 114
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 82
Shiaijo 05/21/2006 97
Shimpan 05/21/2006 87
Shiro 05/21/2006 86
Sukashi 05/21/2006 102
Tai 05/21/2006 92
Tai Sabaki 05/21/2006 92
Tentori Shiai 05/21/2006 87
Tsuri 05/21/2006 56
Tsurite 05/21/2006 72
Uki 05/21/2006 61
Ura 05/21/2006 80
Ushiro 05/21/2006 52
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 72
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 76
Fusen Gachi 05/21/2006 59
Gachi/Kachi 05/21/2006 69
Garami 05/21/2006 57
Joseki 05/21/2006 64
Juji gatame 05/21/2006 64
Junidan 05/21/2006 69
Kiken Gachi 05/21/2006 80
Kinsa 05/21/2006 55
Make 05/21/2006 70
Saga Gachi 05/21/2006 64
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 742
Ayumi Ashi 05/04/2006 640
Dojo 05/04/2006 583
Domo Arigato 05/04/2006 130
Gi 05/04/2006 574
Hai 05/04/2006 131
Hajime 05/04/2006 630
Hidari 05/04/2006 592
Iie 05/04/2006 117
Ippon 05/04/2006 120
Judoka 05/04/2006 596
Kata 05/04/2006 573
Kiyotsuke 05/04/2006 613
Koho Ukemi 05/04/2006 661
Koka 05/04/2006 116
Matte 05/04/2006 602
Migi 05/04/2006 598
Onegai-shimasu 05/04/2006 115
Osae Komi 05/04/2006 585
Randori 05/04/2006 602
Rei 05/04/2006 624
Rokkyu 05/04/2006 124
Seiza 05/04/2006 599
Sensei 05/04/2006 585
Shiai 05/04/2006 617